Το πλυντήριο ρούχων δεν τελειώνει το πρόγραμμα

Το πλυντήριο ρούχων δεν τελειώνει το πρόγραμμα service πλυντηρίων ρούχων τηλ 6992340589

  Σε πολλές περιπτώσεις βλαβών το πλυντήριο ρούχων δεν τελειώνει το πρόγραμμα.Το πρόγραμμα του πλυντηρίου ρούχων σταμάτα μετά τη στιγμή πού εμφανίζεται η βλάβη.
Σε αυτές τις περιπτώσεις παρατηρούμε να γίνονται οι διαδοχικές φάσεις πλύσης του πλυντηρίου και να σταματάει το πρόγραμμα σε κάποια λειτουργία. Σε αυτήν τη λειτουργία ή την αμέσως προηγούμενη επίκειται το πρόβλημα .
 
Στα σύγχρονα πλυντήρια σε περίπτωση βλάβης παρουσιάζεται στην οθόνη ένδειξη σφάλματος.
Η ένδειξη σφάλματος βοήθα στο να προσδιοριστεί ο τύπος της βλάβης.
Επίσης σε πολλά σημεία πλυντήρια πριν ξεκινήσουν οποιονδήποτε κύκλο πλύσης διενεργούν τεστ ελέγχου.
Σε αυτή την περίπτωση η ένδειξη σφάλματος εμφανίζεται πριν καν ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης.
 
 
 
επισκευή ηλεκτρικών συσκευών
 

 

Προβλήματα στα οποία σταμάτα ο κύκλος πλύσης του πλυντηρίου ρούχων είναι τα παρακάτω

 
Πρόβλημα στο κλείσιμο της πόρτας
Πρόβλημα στο αισθητήριο κραδασμών
Πρόβλημα στον προστάτη
Πρόβλημα διαρροής νερού
Πρόβλημα στην λειτουργία της πλακέτας
 
Καθώς επίσης προβλήματα σε μηχανικά μέρη ηλεκτρικά μέρη του πλυντηρίου μπορούν να δηλώσουν βλάβη
 
Ένας έμπειρος τεχνικός με το κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό δίνει πάντα τη λύση στην οικιακή συσκευή σας
 
 

Service πλυντηρίων ρούχων

 

Περιοχές εξυπηρέτησης

 

Επισκευή οικιακών συσκευών