Δεν κλειδώνει η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων

Δεν κλειδώνει η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων

service πλυντηρίων ρούχων τηλ 6992340589

 

Προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφική έκχυση των ρούχων και του νερού κατά τη διάρκεια ενός προγράματος, όλα τα πλυντήρια διαθέτουν κλειδαριά πόρτας που κρατά την πόρτα του πλυντηρίου καλά κλειστή.

Αυτή η κλειδαριά αποδεσμεύεται  όταν τελειώνει ο κύκλος ή όταν ανοίγετε φυσικά την πόρτα. Ωστόσο, εάν η κλειδαριά της πόρτας του πλυντηρίου σας δεν λειτουργεί σωστά, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να μην εμπλέκεται η κλειδαριά, επομένως το πλυντήριο να μην λειτουργεί ή η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων να μην αποδεσμεύεται.

 

Δεν κλειδώνει η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων

Για ποιούς λόγους δεν κλείνει η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων 

 

Δεν κλείνει η πόρτα γιατί έχει πρόβλημα η κλειδαριά

Εάν η πόρτα σας αρνείται να κλείσει και το χερούλι κλείστρο φαίνεται να είναι εντάξει, πιθανότατα αυτό μπορεί να είναι σφάλμα στην κλειδαριά της πόρτας . Εάν στην κλειδαριά της πόρτας δεν πιάσει το μάνδαλο, η πόρτα δεν θα κλειδώσει.Εαν συμβεί αυτό δεν θα μπορέσετε  να πλύνετε τα ρούχα σας.

Ελέγξτε την πόρτα – πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι η κλειδαριά ασφαλίζει σωστά.
Εάν υπάρχει ρεύμα στο πλυντήριο και η κλειδαριά δεν ασφαλίζει, θα πρέπει να αντικαταστήσετε την κλειδαριά.

Δεν κλείνει η πόρτα γιατί έχει πρόβλημα το χερούλι κλείστρο

Πολλές φορές σπάει η φθείρεται το χερούλι κλείστρο και δεν κουμπώνει στην κλειδαριά΄Συχνά εάν κουμπώσει ένα σπασμένο κλείστρο δεν ανοίγει η πόρτα.

Δεν κλείνει η πόρτα γιατί έχει πρόβλημα το λάστιχο της πόρτας

Εάν το στεγανοποιητικό λάστιχο της πόρτας στα πλυντήρια ρούχων έχει καταστραφεί ή δεν ευθυγραμμιστεί σωστά, μπορεί να αποτρέψει το σωστό κλείσιμο και κλείδωμα της πόρτας. Επιθεωρήστε το στεγανοποιητικό λάστιχο της πόρτας για τυχόν ζημιές η αντικείμενα και αντικαταστήστε το λάστιχο της πόρτας εάν χρειάζεται.

 

Δεν κλείνει η πόρτα γιατί έχει πρόβλημα ο μεντεσές

Εάν κατά το κλείσιμο της πόρτας του πλυντηρίου ρούχων δεν ευθυγραμμίζεται η εγκοπή της κλειδαριάς με το μάνδαλο είναι πιθανό ο μεντεσές της πόρτας να είναι λυγισμένος ή λάθος ευθυγραμμισμένος. Αυτό μπορεί να αποτρέψει το κλείδωμα της πόρτας . Επιθεωρήστε τον μεντεσέ για ζημιά και αντικαταστήστε εάν χρειάζεται.

Δεν κλείνει η πόρτα γιατί έχει πρόβλημα ο πίνακας ελέγχου πλακέτα

Εάν η πόρτα  του πλυντηρίου δεν κλειδώνει, η πλακέτα ελέγχου μπορεί να είναι ελαττωματική. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει σπάνια. Πριν αντικαταστήσετε τον πίνακα ελέγχου, ελέγξτε πρώτα όλα τα εξαρτήματα του μηχανισμού κλειδώματος. Εάν κανένα από αυτά τα εξαρτήματα δεν είναι ελαττωματικό, σκεφτείτε να αντικαταστήσετε τον πίνακα ελέγχου.

 

Δεν κλειδώνει η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων

 

Service πλυντηρίων ρούχων

Περιοχές εξυπηρέτησης