Το πλυντήριο ρούχων δεν βγάζει τα νερά

Service από έμπειρο τεχνικό για κάθε βλάβη πλυντηρίου ρούχων τήλ.6992340589

Το πλυντήριο ρούχων δεν βγάζει τα νερά

Γνωρίζουμε πόσο ενοχλητικό μπορεί να είναι το πλυντήριο ρούχων να μην βγάζει τα νερά από τον κάδο ενώ ο κύκλος πλύσης έχει τελειώσειΥπάρχουν μερικές δυσλειτουργίες στο πλυντήριο ρούχων που συμβαίνει αυτό. Και σε αυτές τις δυσλειτουργίες θα αναφερθούμε παρακάτω.Για οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του πλυντηρίου ρούχων αποσυνδέουμε το πλυντήριο από το ρεύμα.   Το πλυντήριο ρούχων δεν βγάζει τα νερά

Καθαρίζουμε το φίλτρο του πλυντηρίου ρούχων

 
Ελέγχουμε και καθαρίζουμε το φίλτρο του πλυντηρίου ρούχων για τυχόν αντικείμενα η βρωμιές που έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό.
Αυτό γίνεται ξεβιδώνοντας το φίλτρο του πλυντηρίου ρούχων πού βρίσκεται συνήθως στο μπροστινό μέρος του πλυντηρίου κάτω δεξιά. Χρειάζεται προσοχή καθώς ξεβιδώνουμε και βιδώνουμε το φίλτρο του πλυντηρίου ρούχων ώστε να μη χαλάσει το σπείρωμα.
 

Ελέγχουμε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης του πλυντηρίου ρούχων.

 
Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται στο πίσω μέρος του πλυντηρίου ρούχων. Ελέγχουμε για να δούμε εάν είναι λυγισμένος η τσακισμένος κάτι που μπορεί να εμποδίσει τη ροή του νερού.
Σε αυτή την περίπτωση απλά το ίσιωμα του σωλήνα μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα. Ελέγχουμε επίσης για τυχόν βούλωμα του σωλήνα αποστράγγισης με μία ατσαλίνα.
 

Το πλυντήριο δεν αποστραγγίζει γιατί έχει πρόβλημα η αντλία.

 
Πολλές φορές ξένα αντικείμενα περνάνε από το φίλτρο στην αντλία με αποτέλεσμα ή να σπάσουν τη φτερωτή της η να μπλοκάρουν τη φτερωτή και να μην μπορεί να γυρίσει. Τότε το φρενάρισμα της αντλίας δημιουργεί πρόβλημα στην περιέλιξη της αντλίας καθώς επίσης και στα κουζινέτα της αντλίας.
Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αλλάξουμε την αντλία

 

Πρόβλημα στην πλακέτα του πλυντηρίου ρούχων

 
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη στην πλακέτα και δεν παίρνει εντολή η αντλία να λειτουργήσει τότε πρέπει να γίνει  αλλαγή της πλακέτας.Ένας έμπειρος τεχνικός μπορεί να κάνει τις κατάλληλες μετρήσεις.
 

Service πλυντηρίων ρούχων

 

Περιοχές εξυπηρέτησης